จีรังสปา

  • jirung-spa-5-1.JPG

ปรับสมดุลกาย จิต อารมณ์ด้วยจีรังสปาธาตุสี่

จีรังสปา ได้คิดค้นและผสมผสานทฤษฏีการแพทย์แผนไทย เข้ากับศาสตร์บำบัดผ่อนคลายแบบสุคนธบำบัด คือการบำบัดโดยการใช้กลิ่นจากพืชพรรณและสมุนไพรนานาชนิด มาสกัดเป็นน้ำมันนวด ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ตามธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ (สปาธาตุสี่) ในรูปแบบของการ นวด อบ ประคบ อาบ และดื่ม อันเป็นเอกลักษณ์ของจีรีงเพื่อการผ่อนคลายอย่างล้ำลึก นำไปสู่ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการดูแลสุขภาพและความงามของท่านให้กลับสู่สมดุลยภาพอย่างเป็นธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่โอบล้อมเต็มไปด้วยพลังแห่งธรรมชาติเพื่อ ฟื้น คืน ปรับสู่ความสมดุลของร่างกายและจิตใจ