กิจกรรม

Jirung Retreats Activities

 “จีรังรีทรีท” คือการบริการกิจกรรมเพื่อสุขภาพในแนวดูแลฟื้นฟูและป้องกันสำหรับผู้ที่แสวงหาชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุข ลดความทุกข์จากความเครียดและปัญหาสุขภาพ

Mindfulness (มายด์ฟูลเนส) หรือ “ความมีสติอยู่กับปัจจุบัน” เป็นหลักการที่แสดงถึงเจตจำนงค์ความต้องการบริการของเรา ซึ่งมุ่งมั่นที่จะทำให้ Mind (อารมณ์ – จิตใจ – ความคิด) Body (ร่างกาย) และ Spirit (จิตวิญญาณ เช่น ความรู้แจ้ง ความหมายของชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธา) มี “ความสมดุลและสมบูรณ์” หรือ Wellness (เวลล์เนส

***กิจกรรมจีรังรีทรีท ทุกกิจกรรมต้องจองล่วงหน้าเพื่อแจ้งวิทยากรในการเตรียมงาน อย่างน้อย 2 วัน 
Prayer's Bouquet
มาลาอธิษฐาน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้การจัดดอกไม้สดแบบโบราณล้านนา เน้นกระบวนการเรียนรู้เปิดสัมผัสด้วยใจ ผ่านจิตและสติที่มุ่งมั่นศรัทธา กลิ่นหอมของดอกไม้และสถานที่อันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบริสุทธิ์งดงาม ทำให้จิตเปิดรับฟังใจของตน เคารพในความแตกต่างของผู้อื่น ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจกับไปดอกไม้ที่สวยงาม กลิ่นหอมตามธรรมชาติ พร้อมน้อมนำดอกไม้ที่จัดถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนศรัทธาเพื่อให้เกิดพลังและแรงผลักดันจากความตั้งใจจัดดอกไม้ ซึ่งผลแต่ความตั้งมั่นจะสะท้อนกลับให้ดอกไม้จัดใจเรา 

***กิจกรรมจีรังรีทรีท ทุกกิจกรรมต้องจองล่วงหน้าเพื่อแจ้งวิทยากรในการเตรียมงาน อย่างน้อย 2 วัน 
Incense of Comtemplation
กำยานปั้นคิด เป็นกิจกรรมการปฏิบัติเพื่อเรียนรู้การสื่อสารในระดับของจิต ผ่านการปั้นกำยานเครื่องหอมแบบโบราณจากพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมนานาชนิด กระบวนการเรียนการสอนเน้นให้เกิดกระบวนฝึกจิตด้วยตนเองผ่านการเคลื่อนไหวของกายด้วยจิตที่มุ่งมั่นเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธา เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์หรือจิตที่สั่นไหว ความไม่พอใจ ความเบื่อ ความหงุดหงิดของตนเอง และผ่อนคลายไปกับกลิ่นหอมของพืชสมุนไพรที่ใช้ทำกำยาน 

***กิจกรรมจีรังรีทรีท ทุกกิจกรรมต้องจองล่วงหน้าเพื่อแจ้งวิทยากรในการเตรียมงาน อย่างน้อย 2 วัน 
Sachet of Happiness
บุหงาส่งสุข เป็นกิจกรรมการปฏิบัติเพื่อเรียนรู้การแบ่งบันความรักความเมตตาให้แก่ตนเองและผู้อื่น ผ่านการทำ “พัดหอมบุหงาส่งสุข” ด้วยกลีบดอกไม้แห้งนานาชนิดที่ผ่านการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนำมาปรุงแต่งกลิ่นด้วยเครื่องหอมโบราณ ทำให้เกิดกลิ่นหอมที่ผ่อนคลายเกิดความสุข ในทุกกระบวนการสอนจะเน้นให้เกิดจิตที่มีพลังพร้อมส่งความรักความเมตตาให้แก่ตนเองและผู้อื่น 

***กิจกรรมจีรังรีทรีท ทุกกิจกรรมต้องจองล่วงหน้าเพื่อแจ้งวิทยากรในการเตรียมงาน อย่างน้อย 2 วัน 
Perfume of the Mind
ปรุงจริตกลิ่นหอม เป็นกิจกรรมการเรียนรู้การทำน้ำหอมแบบไทยโบราณจากกลิ่นดอกไม้นานาชนิดที่คุณเลือกเองจากจริตความชอบทำให้จิตเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความภูมิใจและความสุขจากกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ชื่นชอบ ร่างกายเกิดการปรับสมดุลอารมณ์ ทำให้จิตแจ่มใส มีสมาธิ มองเห็นถึงสภาวะจิตแก่นแท้แห่งอารมณ์ (จริต) รู้ทันความต้องการของตนเอง (สติ) และเห็นความแตกต่างของอารมณ์ของผู้อื่นผ่านการเลือกปรุงแต่งกลิ่นหอมที่ต่างกัน 

***กิจกรรมจีรังรีทรีท ทุกกิจกรรมต้องจองล่วงหน้าเพื่อแจ้งวิทยากรในการเตรียมงาน อย่างน้อย 2 วัน 
Power of Pyramid (Enzyme healing)
พลังพีระมิด
     
เราได้นำ “ศาสตร์แห่งพลังบำบัดด้วยพีระมิด” มาใช้ในการออกแบบห้องพีระมิด 5 หลัง ซึ่งแต่ละหลังนั้นสามารถหักเหการเคลื่อนที่ของเส้นแรงแม่เหล็กให้เคลื่อนเข้าสู่ภายในพีระมิดและจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ ในรูปลักษณ์ที่หมุนเป็นเกลียวอยู่บริเวณแกนกลางของพีระมิด เกิดเป็นแรงดึงดูดกระแสลมปราณหรือพลังอันบริสุทธิ์จากธรรมชาติไหลเข้ามาสะสมอยู่ภายในพีระมิด ช่วยในการบำบัดฟื้นฟูพลังพร้อมขับสารพิษออกจากร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นมีชีวิตชีวา

***กิจกรรมจีรังรีทรีท ทุกกิจกรรมต้องจองล่วงหน้าเพื่อแจ้งวิทยากรในการเตรียมงาน อย่างน้อย 2 วัน 
FonJoeng
การฟ้อนเจิงเพื่อสุขภาพ ดัดแปลงมาจากการฟ้อนเจิงล้านนา เป็นการออกกำลังกายแบบพื้นบ้านล้านนาที่ได้รับความนิยมมายาวนานกว่า 700 ปี กระบวนท่าของการออกกำลังกายจะไม่โลดโผนมากนัก เน้นการออกกำลังกายครบทุกส่วนของร่างกายเป็นหลัก แต่ยังคงความสวยงามแฝงไปด้วยความแข็งแกร่งและพละกำลัง การฟ้อนเจิงเพื่อสุขภาพ แบ่งออกได้ 3 แบบ คือ การฟ้องเจิงเพื่อสุขภาพจังหวะช้า การฟ้องเจิงเพื่อสุขภาพจังหวะเร็ว และการฟ้อนเจิงเพื่อสุขภาพแบบภาวนา โดยทั้ง 3 แบบ มีคุณประโยชน์เหมือนกันอยู่ที่ความถนัดและความชอบแต่ละบุคคล

***กิจกรรมจีรังรีทรีท ทุกกิจกรรมต้องจองล่วงหน้าเพื่อแจ้งวิทยากรในการเตรียมงาน อย่างน้อย 2 วัน 
HATHA YOGA
หฐโยคะ (Hatha Yoga) เป็นการฝึกบริหารร่างกายให้อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจ โดยเน้นการยืดหยุ่นที่ร่างกายไปพร้อมๆ กับการกำหนดลมหายใจ ทำให้มีพลังสมดุลทั้งด้านบวกและลบ เน้นการผ่อนคลาย เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยฝึกก็สามารถทำได้

***กิจกรรมจีรังรีทรีท ทุกกิจกรรมต้องจองล่วงหน้าเพื่อแจ้งวิทยากรในการเตรียมงาน อย่างน้อย 2 วัน 
Liquid Borneol
ยาดมสมุนไพรอารมณ์ดี
เรียนรู้การนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นยาดมสมุนไพรตามสูตรโบราณ ซึ่งเป็นสูตรยาหอมตำรับไทย ที่มีกลิ่นหอมเย็น สดชื่น ใช้สูดดม แก้วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย เป็นการสืบทอดตำรับโบราณสู่สากล ตลอดจนเรียนรู้จักสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่อยู่ในส่วนประกอบของยาดม สามารถนำไปประยุกต์ดัดแปลงเป็นสูตรเฉพาะตัว และนำกลับไปใช้ประกอบวิชาชีพได้


***กิจกรรมจีรังรีทรีท ทุกกิจกรรมต้องจองล่วงหน้าเพื่อแจ้งวิทยากรในการเตรียมงาน อย่างน้อย 2 วัน 
Herbal Ball Making Class
การทำลูกประคบสมุนไพรแห้ง
ลูกประคบสมุนไพรช่วยลดอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก ลดอาการบวมอักเสบ ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อทำให้เนื้อเยื่อ-พังผืดยืดตัว ลดการติดขัดของข้อต่อและช่วยเพิ่มการไหลเวียนทำให้เลือดลมเดินสะดวก
การทำลูกประคบสมุนไพรแบบไทยโบราณ เริ่มด้วยการเรียนรู้จักสมุนไพรทุกชนิดที่อยู่ในลูกประคบ และการลงมือทำเองทุกขั้นตอน จนสามารถนำกลับไปทำเองได้ง่าย ๆ ที่บ้าน 

***กิจกรรมจีรังรีทรีท ทุกกิจกรรมต้องจองล่วงหน้าเพื่อแจ้งวิทยากรในการเตรียมงาน อย่างน้อย 2 วัน