Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com

  ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ ...อาณาจักรจีรัง มนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหลท่ามกลางธรรมชาติ อันน่าอัศจรรย์ที่โอบล้อมด้วยทิวเขาและความสมบูรณ์ของพฤกษานานาพันธุ์ ลำธารอันบริสุทธิ์ บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ที่เป็นที่ตั้งของอาณาจักรแห่งสุขภาพองค์รวม อันประกอบไปด้วย...
      • จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ
“ รีสอร์ทสุขภาพระดับโลก”
      • จีรัง ไลฟ์ เซ็นเตอร์
“ ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมระดับสากล” และ
      • จีรัง คอมมูนิตี้
“ชุมชนของผู้อยู่อาศัยที่รักสุขภาพ”
ภายใต้แนวคิดวิถีจีรัง วิถีแห่งความสุขที่ผสมผสานปรัชญาตะวันออกและศาสตร์แห่งธรรมชาติบำบัด เพื่อการฟื้นฟูร่างกาย จิต-อารมณ์และ จิต-วิญญาณ ให้คืนสู่สมดุลตามธรรมชาติ ... more...

 

 

 


"สวรรค์สำหรับคนรักสุขภาพ ที่ที่คุณจะกลมกลืน เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ด้วยอ้อมกอดของขุน เขารื่นรมย์และเย็นฉ่ำด้วยสายธารน้ำไหล ดินแดน แห่งธรรมชาติบำบัด ที่ได้รับการกล่าวขานจาก นักบำบัดทั่วโลกว่าเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งธรรมชาติ จึงเหมาะสำหรับการฟื้นฟูบำรุงและ ผ่อนคลายจิตใจอย่างแท้จริง ในวันพักผ่อนเพื่อสุขภาพ ของท่านและที่นี่...คือคำตอบของความสุขแห่ง ชีวิตที่จีรัง"

     


"ศูนย์สุขภาพชั้น 6 จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ เน้นการดูแล สุขภาวะ ทางอารมณ์และจิตใจโดยใช้ศาสตร์ของ Energy Medicine (พลังงานบำบัด) ภายใต้ โปรแกรมพิเศษ ที่ได้จัดทำขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหา ให้กับผู้ที่ต้องเผชิญกับความเครียด ความทุกข์ที่ สะสมภายในจิตใจแล้วไม่สามารถขจัดออกไปได้ ส่งผลให้เกิดอาการอ่อนแอทั้งกายและใจ อันนำมา ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ"

     


"แนวทางการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีชาวบลูโซน อันได้แก่ การอยู่อาศัยในสถานที่ที่มีพลังธรรมชาติ อากาศสะอาด บริสุทธิ์ อาหารปลอดสารพิษและ มีคุณค่าทางโภชนาการ มีวิถีชีวิตประจำวันที่เคลื่อน ไหวมีคุณภาพทางอารมณ์ที่ดี และการอยู่อย่างมี ความหมายในแต่ละวัน เพื่อสร้างเสริมพลังอันนำ ไปสู่ความยืนยาวของชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิด “วิถีจีรัง” วิถีแห่งความสุขของชีวิตที่ยั่งยืน"

 

 

 


ล้างจิตพิชิตอารมณ์     Stress Test     Emotion detoxification manual