กิจกรรม

  • กิจกรรม

กิจกรรมภายในโรงแรม

            จีรังเฮลธ์ วิลเลจ มีการจัดกิจกรรมอภินันทนาการรายวัน เพื่อให้ลูกค้าผู้เข้าพักทุกท่านได้เพลิดเพลินและได้สาระไปกับกิจกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ พร้อมสัมผัสกับวัฒนธรรมล้านนาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการประดิษฐ์งานฝีมือแบบชาวเหนือ กิจกรรมจะจัดขึ้นทุกวัน อาทิ

การทำสมาธิด้วยตนเอง
กิจกรรมเพื่อ กาย – จิต –อารมณ์ และจิต-วิญญาณ สวดมนต์บูชา และทำสมาธิ สร้างความสงบให้จิตใจ

วิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือน 
ตรวจเช็คธาตุเจ้าเรือน ซึ่งเป็นองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ที่จีรังนำมาใช้ในการสร้างความสมดุลกายใจ เชื่อมโยงไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน ทั้งในด้านอาหาร การออกกำลัง เพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์ ก่อเกิดความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ

หฐโยคะ
เป็นโยคะภาคกาย คือ การฝึกฝนทางกายหรือฝึกอาสนะต่างๆเพื่อปรับดุลยภาพร่างกายให้คงทน ทนต่อโรคภัยไข้เจ็บ และให้สามารถดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้ รวมถึงการดูแลสุขภาพองค์รวม แบ่งเป็น 6 สาขา ได้แก่

ฟ้อนเจิง
คือศาสตร์การร่ายรำที่พัฒนามาจากศิลปะการต่อสู้ของล้านนา ซึ่งทหารในสมัยโบราณฝึกฝน เพื่อเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกาย ปัจจุบันศิลปะการต่อสู้ดังกล่าวไดถูกลดทอนลงเป็นเพียงศิลปะการร่ายรำที่งดงาม อ่อนช้อย แต่ทรงพลัง ถือเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่ง จนได้รับการเรียกขานว่าเป็น ล้านนาไทเก๊ก ที่สามารถฝึกฝนเพื่อประโยชน์ทางด้านสุขภาพกาย ทั้งยังช่วยสร้างสมดุลให้แก่จิตใจได้เป็นอย่างดี

การพับใบตองและกลีบบัว
ตั้งแต่โบราณสมัย ชาวไทยนิยมใช้ใบตองในการห่ออาหาร และพับเป็นรูปทรงต่าง ๆ เพื่อประดับประดาในช่วงเวลาเทศกาลเฉลิมฉลอง ส่วนดอกบัวนั้นมักถูกนำไปถวายเป็นพุทธบูชา โดยจะพับกลีบเป็นทรงสามเหลี่ยมก่อนนำไปถวายพระที่วัด การพับใบตองและพับกลีบดอกบัวนั้น เป็นงานฝีมือพื้นบ้าน ตามวัฒนธรรมโบราณจะถูกถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกสาวในแต่ละครัวเรือน

การร้อยมาลัย
ศิลปะแห่งการร้อยมาลัย มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง พวงมาลัย ซึ่งประกอบด้วยดอกมะลิสีขาวกลิ่นหอมหวาน ร้อยรวมกับดอกไม้ชนิดอื่น ๆ ที่มีสีสันและความหมายต่างกันไป ใช้สำหรับต้อนรับแขกเหรื่อที่มาเยี่ยมเยือนและถวายเป็นพุทธบูชา

การทำลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่โบราณ เป็นการนำสมุนไพรพื้นบ้านชนิดต่างๆ มาใช้ประโยชน์ ในการคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดเมื่อย ลูกประคบสมุนไพรมีอยู่ด้วยกันหลายสูตรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาคของประเทศ โดยมีพืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก อย่างน้อย 3 ชนิด ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน และตะไคร้ อาจผสมสมุนไพรชนิดอื่นๆ เช่น ผิวมะกรูด ใบมะขาม ใบส้มป่อย ใบหนาด ใบพลับพลึง การบูร พิมเสน เป็นต้น


เดินทัวร์ "มอร์นิ่ง วอล์ก"
เรายินดีพาท่านเดินเที่ยวชมตามจุดต่างๆของ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ ในพื้นที่กว่า 52 ไร่ และเยี่ยมชมสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธ์สำคัญ 3 แห่ง ของจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ ประกอบด้วยเรือนพระธาตุ วิหารธรรมทิพยมนต์ และเรือนพระราชชายาเจ้าดาราเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตารางกิจกรรมเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า กรุณาติดต่อพนักงานต้อนรับหรืออ่านตารางกิจกรรมในห้องพักของท่าน เพื่อตรวจสอบและยืนยันกิจกรรมในแต่ละวัน

หากสนใจสามารถโทรติดต่อพนักงานได้เลยค่ะ